Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål kring tenestane, eller ynskjer du meir informasjon? Ta kontakt via kontaktskjema, så kjem me tilbake til deg – du kan òg sende e-post eller ringe.

Telefon: 952 17 959

E-post: post@sylvigjengedal.no

Postadresse: Osskarveien 11, 6155 Ørsta

Besøksadresse: Ivar Aasengate 18, 2.etasje, 6150 Ørsta
  Sylvi Gjengedal

  Sylvi Gjengedal er registrert revisor og har som målsettjing å yte revisjons-og rådgjevingstenester på Sunnmøre. Etter 30 år med revisjon i denne regionen kjenner eg godt til dei ulike bransjane som ein finn her.

  Om oss

  Sylvi Gjengedal legg stor vekt på å vere tilgjengeleg for kundane, yte god service og å overholde aktuelle fristar for innlevering av økonomisk informasjon.

  Tenester

  Registrert revisor Sylvi Gjengedal utfører lovpålagt revisjon og andre avtalte kontrollhandlingar, for små, mellomstore og større selskap.

  Kontaktinformasjon

  Telefon: 952 17 959
  E-post: post@sylvigjengedal.no
  Postadresse: Osskarveien 11, 6155 Ørsta
  Besøksadresse: Ivar Aasengate 18, 2.etasje, 6150 Ørsta