Revisor

Revisor i Sunnmøre

revisor i sunnmøre og møre og romsdal

Revisjon

Registrert revisor Sylvi Gjengedal utfører lovpålagt revisjon og andre avtalte kontrollhandlingar, for små, mellomstore og større selskap i Sunnmøre og omegn.

Etter 30 år med revisjon har Sylvi god erfaring som ekstern og uavhengig kontrollør av økonomisk informasjon. Først og fremst er føremålet med revisjon at dei ulike brukarane av rekneskapet kan ha tillit til den økonomiske informasjonen som ei bedrift gir frå seg. I tillegg til å oppfylle dette kravet, legg Sylvi Gjengedal vekt på å yte god service overfor kundar, slik at både interne –og eksterne fristar vert overholdt.

Attestasjonsoppgåver

Registrert revisor Sylvi Gjengedal utfører attestasjonsoppdrag for kundar som ynskjer at ein uavhengig part skal stadfeste informasjon. Dette kan blant anna gjelde:

 • Stadfesting av prosjektrekneskap eller annan økonomisk informasjon i samband med utbetaling av tilskot
 • Attestasjon av kompensasjon for meirverdiavgift for barnehagar

Rekneskapsrådgjeving

Regisrert revisor Sylvi Gjengedal kan vere rådgjevar når det gjeld endringar i rekneskapsmessige eller økonomiske rutinar i samarbeid med interne eller eksterne rekneskapsførarar. Dette kan i enkelte høve vere ein del av revisjonsprosessen. I andre høve kan dette avtalast som eit særskilt oppdrag.

For revisjonskundar kan Sylvi Gjengedal tilby teknisk rekneskapsavslutning med utarbeiding av offisielt årsrekneskap/konsernrekneskap og likningspapir.

Sylvi Gjengedal er registrert revisor.
  Sylvi Gjengedal

  Sylvi Gjengedal er registrert revisor og har som målsettjing å yte revisjons-og rådgjevingstenester på Sunnmøre. Etter 30 år med revisjon i denne regionen kjenner eg godt til dei ulike bransjane som ein finn her.

  Om oss

  Sylvi Gjengedal legg stor vekt på å vere tilgjengeleg for kundane, yte god service og å overholde aktuelle fristar for innlevering av økonomisk informasjon.

  Tenester

  Registrert revisor Sylvi Gjengedal utfører lovpålagt revisjon og andre avtalte kontrollhandlingar, for små, mellomstore og større selskap.

  Kontaktinformasjon

  Telefon: 952 17 959
  E-post: post@sylvigjengedal.no
  Postadresse: Osskarveien 11, 6155 Ørsta
  Besøksadresse: Ivar Aasengate 18, 2.etasje, 6150 Ørsta