Om oss

Om Sylvi Gjengedal

Sylvi Gjengedal har dreve eige firma innan revisjon i over 35 år, og har følgeleg brei erfaring innan faget. Sylvi Gjengedal legg stor vekt på å vere tilgjengeleg for kundane, yte god service og å overholde aktuelle fristar for innlevering av økonomisk informasjon. Kontor finn du i Ivar Aasengt. 18, 2. etasje. Sylvi Gjengedal tek oppdrag i Sunnmøre og ellers i Møre og Romsdal.

Sylvi har revisoreksamen frå Trondheim Økonomiske Høgskule.

sylSylvi Gjengedal

Sylvi Gjengedal er registrert revisor og har som målsettjing å yte revisjons-og rådgjevingstenester på Sunnmøre. Etter 30 år med revisjon i denne regionen kjenner eg godt til dei ulike bransjane som ein finn her.

Om oss

Sylvi Gjengedal legg stor vekt på å vere tilgjengeleg for kundane, yte god service og å overholde aktuelle fristar for innlevering av økonomisk informasjon.

Tenester

Registrert revisor Sylvi Gjengedal utfører lovpålagt revisjon og andre avtalte kontrollhandlingar, for små, mellomstore og større selskap.

Kontaktinformasjon

Telefon: 952 17 959
E-post: post@sylvigjengedal.no
Postadresse: Osskarveien 11, 6155 Ørsta
Besøksadresse: Ivar Aasengate 18, 2.etasje, 6150 Ørsta